Obi sisteme giriş

Hakkında

Günümüz çocukları, bebekliklerinden başlayarak dijital oyunlarla karşılaşmakta ve oynamaktadır. Buna rağmen bu oyunların çocukların gelişimi ve eğitimini destekleyici kullanımı ile ilgili somut çalışmalar sınırlıdır. Bu projenin temel amacı erken çocukluk eğitimi alanında görev yapan akademisyenlerin dijital oyunu eğitim amaçlı kullanma, geliştirme ve rehberlik etme ile ilgili bilgi, beceri ve stratejiler geliştirmelerini sağlamaktır. Akademisyenlerin proje kapsamında eğitilmeleri ve bu yolla kazanacakları bilgi, beceri ve davranışları ileride kendi öğrencilerine, etkileşimde bulundukları akademik ve toplumsal kesimlere aktarabileceklerdir.

Projenin hedef kitlesini okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanlarında Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan akademisyenler oluşturmaktadır. Katılımcı sayısı 20 akademisyen olarak belirlenmiştir. Proje ekibinde dijital oyunla ilgili çeşitli akademik alanlarda uzmanlığı olan akademisyenler yer almaktadır. Yedi gün olarak planlanan proje eğitimleri öğrenen merkezli ve oyun temelli öğretme yöntem ve tekniklerinden oluşmaktadır. Proje etkinliklerinin değerlendirmesi amacıyla formal ve informal değerlendirme teknikleri planlanmıştır

Amaçlar

Bu projenin temel amacı erken çocukluk eğitimi alanında görev yapan akademisyenlerin dijital oyunu eğitim amaçlı kullanacak, geliştirecek ve rehberlik edecek bilgi, beceri ve stratejiler geliştirmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda akademisyenlere kazandırılması planlanan alt amaçlar şunlardır:

  1. Dijital oyunlarla gelişime uygun oyun ve öğrenme ortamları tasarlamak
  2. Dijital araç seçim ve kullanma becerileri kazanmak
  3. Mobil uygulama (apps) seçim ve kullanım becerileri geliştirmek
  4. Dijital oyunlara rehberlik etme becerileri kazanmak
  5. Dijital oyun içeren anne baba eğitimi ve aile katılımı etkinlikleri oluşturmak
  6. 0-6 yaş çocuklarına uygun bir oyunla programlama dili olan Stratch’ı öğrenmek
  7. Çocuğun gelişime uygun ve etkili dijital oyunların yaygınlaşmasını desteklemek